Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Máte otázky?

 0948585841

   info@burapin.eu

 


NA STIAHNUTIE:

Vyhlásenie o nezávadnosti výrobkov
Katalóg Burapin

Čistiace prostriedky Welldone:

Karty bezpečnostných údajov:
INOX čistič CLP.pdf
Odmasťovač z. s. CLP.pdf
Sanitárna čistiaca pena CLP.pdf


 

 1. Úvod
 2. DODACIE & OBCHODNÉ PODMIENKY

DODACIE & OBCHODNÉ PODMIENKY

I.Všeobecné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.coffeetogo.sk.  Firma: Burapin s.r.o., so sídlom Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005, IČO: 48111198, DIČ: 2120053870, IČ DPH: SK2120053870  email: info@burapin.eu

Burapin s.r.o. je platcom DPH na Slovensku.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov:

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.


III.Poštovné a spôsoby dopravy:

Vaše objednávky sa snažíme odoslať v čo možno najkratšom čase. Termín odoslania závisí od toho, či máme tovar "SKLADOM" alebo "NA OBJEDNÁVKU" a od zvoleného spôsobu dopravy

Dodacie podmienky:


III/1.: S kurierom na adresu (len SLOVENSKO):

Tovar zasielame s kurierom (spoločnosť DPD) za 1-5 pracovných dní. Cena závisí od cena objednávok:

Preprava 1: Od 1,00 € do 20,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 2,90 € s DPH!

Preprava 2: Od 20,01 € do 40,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 3,50 € s DPH!

Preprava 3: Od 40,01 € do 80,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 4,90 € s DPH!

Preprava 4: Od 80,01 € do 120,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 5,90 € s DPH!

Preprava 5: Od 120,01 € do 250,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 6,90 € s DPH!

Preprava 6: Od 250,01 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 7,90 € s DPH!

Preprava 7: Od 500,01 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 9,10 € s DPH!

+ Ked vybráte sposob platby s dobierkou: +1,20 € s DPH / objednávka

Sposob platby: hotovost, bankovy prevod sú zadarmo!


Pri objednávke na dobierku na adresu, je kupujúci povinný prevziať si zásielku, ak adresát bude nezastihnuteľný, zásielka sa uloží na príslušnej pošte, odkiaľ je kupujúci povinný prevziať si zásielku do 7 dní odo dňa oznámania o tejto skutočnosti.


III/2.: Vlastná preprava:


V linke Gabcikovo-Velky Meder-Dunajská Streda a okolie (Gabcíkovo max. +30km) máme pravidelný rozvoz tovaru zdarma, pri nákupe nad 100 € do 1-4 pracovných dní.


III/3.: Osobný odber:


Zadarmo v obchode Burapin každý Pon. - Pia. od 08:00 - do 16:00


O dostupnosti ostatných tovarov sa informujte. V prípade, že z akýchkoľvek príčin nebudeme schopní dodržať uvedené dodacie doby, tak Vás budeme o tom informovať.


IV. Spôsoby platby:


1. Platba dobierkou v hotovosti alebo s kartou u kuriera len v € (Euro). Sposob platby dobierkou: +1,50 € s DPH / objednávka

2. S prevodným príkazom (PP) - do VÚB Banky

3. Hotovosť: iba sposob osobny odber v obchode Burapin (Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005)


Údaje:

Burapin s.r.o., Sídlo:Hlavná 861/54, Gabčíkovo, 930 05, Slovensko, IčO: 48111198, DIč: 2120053870, Ič DPH: SK2120053870 (Spoločnosť je platcom DPH!)
BANKA: VÚB BANKA
IBAN: SK9702000000003490712951
SWIFT: SUBASKBX


POZOR: Variabilný symbol je vždy číslo objednávky! Objednávky posielame len po prijatí sumy na náš účet!


V. Stornovanie objednávky/Reklamačný poriadok:


Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať bez udania dôvodu. Informujte nás však o tom, pokiaľ je to možné, okamžite ako sa tak rozhodnete.


Reklamačný poriadok:


Predávajúci:        

obch.meno: Burapin s.r.o

                   sídlo: Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005

IČO 48111198 

DIČ: 48111198

IČ DPH: SK2120053870

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 1. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bol tovar zakúpený vrátane internetového obchodu. Názov a adresa prevádzky:     Burapin s.r.o.,  Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005

Reklamácie vybavuje: Balázs Vangel, Tel.: +3620 354 3700, E-mail: balazs@burapin.eu

 1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok)

  Druhy reklamácií a ich vybavenie:

 1. záručná reklamácia
  Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

 2. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
  Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

 3. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

 4. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Gavčíkove, dňa: 14.04.2015


VI. Ochrana súkromia:


Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom. Slúžia nám výhradne na rýchle dodanie Vašej objednávky, prípadne ak Vás potrebujeme kontaktovať a overiť si niektoré informácie.


Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.


Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

Ochrana osobných údajov e-shopu: www.coffeetogo.sk

 1. Spoločnosť Burapin s.r.o., so sídlom Hlavná 861/54, Gabcíkovo, 93005, IČO 48111198 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
  • ICO/DIC/IC DPH
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané v sídle Burapin s.r.o. teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@burapin.eu

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.coffeetogo.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Zamestnávatelia Burapin s.r.o.
   • KROS a.s., A. Rudnaya 21., 01001 Zilina, IČO: 31635903
   • NATURASOFT Magyarország Kft., 1113 Budapest, Bocskai út 77-79., HU13730934
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

   Ďakujeme: Team coffeetogo.sk

www.coffeetogo.sk

Burapin s.r.o. malo- a veľkoobchod s gastro doplnkami. (Gabčíkovo - okres Dunajská Streda)

Ponúkame gastro doplnky z kvalitných materiálov, predávame vlastné výrobky, a mnoho importovaných produktov. Ponúkame Vám viac ako 450 gastrotechnologických výrobkov, všetko čo je potrebné pre reštaurácie, pre bufety, pre kaviarne, pre cukrárne a aj pre domácnosti. Náš sortiment väčšinou máme vždy na sklade. Vašu objednávku posielame na celom Slovensku! V našej spoločnosti nájdete rozsiahly sortiment baliacich a obalových materiálov, papierové výrobky ( oblúbené papierové poháre kvalitné a stabilné, obaly na jedlo, podnosy a krabice ), jednorázový riad ( taniere, príbory, menu boxy ), cukrárske výrobky, hygienické potreby a rôzne čistiace prostriedky.

 

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk