Vážení zákazníci! S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 0,78 €
skladom
naša cena 6,23 €
skladom
naša cena 13,08 €
skladom

DODACIE & OBCHODNÉ PODMIENKYI.Všeobecné ustanovenie:

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.coffeetogo.sk.  Firma: Burapin s.r.o., so sídlom Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005, IČO: 48111198, DIČ: 2120053870, IČ DPH: SK2120053870  email: info@burapin.eu

Burapin s.r.o. je platcom DPH na Slovensku.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov:

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.


III.Poštovné a spôsoby dopravy:Vaše objednávky sa snažíme odoslať v čo možno najkratšom čase. Termín odoslania závisí od toho, či máme tovar "SKLADOM" alebo "NA OBJEDNÁVKU" a od zvoleného spôsobu dopravy. Minimálny odber je 30 € bez DPH pri každej objednávke! (Výnimka: osobný odber)


Dodacie podmienky:


III/1.: S poštovým kurierom:

Tovar zasielame  poštovým kurierom (Slovenská Pošta). Cena závisí od hmotnosti balíku. Cenník/info nájdete tu: http://cennik.posta.sk/#


Cena každého SAMOSTATNÉHO BALÍKU je minimálne 5,10 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti!

Preprava 1: Od 1,00 € do 40,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 5,10 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti (Minimálna objednávka: 30 € ). Minimálny odber je 30 Eur bez DPH za jednu objednávku! Tovar zasielame poštovým kurierom. Cena za zasielanie balíka je premenlivá v závislosti od hmotnosti balíku. Cenník info nájdete tu: http://cennik.posta.sk/# Každý samostatný balík je minimálne 5,10 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti! Platba: dobierka

Preprava 2: Od 40,01 € do 80,00 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNÝ BALÍK je minimálne 6,10 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti (Minimálna objednávka: 30 € ). Minimálny odber je 30 Eur bez DPH za jednu objednávku! Tovar zasielame poštovým kurierom. Cena za zasielanie balíka je premenlivá v závislosti od hmotnosti balíku. Cenník info nájdete tu: http://cennik.posta.sk/# Každý samostatný balík je minimálne 6,10 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti! Platba: dobierka

Preprava 3: Od 80,01 € do 199,99 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 7,50 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti (Minimálna objednávka: 30 € ). Minimálny odber je 30 Eur bez DPH za jednu objednávku! Tovar zasielame poštovým kurierom. Cena za zasielanie balíka je premenlivá v závislosti od hmotnosti balíku. Cenník info nájdete tu: http://cennik.posta.sk/# Každý samostatný balík je minimálne 7,50 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti! Platba: dobierka

Preprava 4: Od 200 do 10000 €: Balík na adresu na celom Slovensku: Každý SAMOSTATNY BALÍK je minimálne 8,50 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti (Minimálna objednávka: 30 € ). Minimálny odber je 30 Eur bez DPH za jednu objednávku! Tovar zasielame poštovým kurierom. Cena za zasielanie balíka je premenlivá v závislosti od hmotnosti balíku. Cenník info nájdete tu: http://cennik.posta.sk/# Každý samostatný balík je minimálne 8,50 € s DPH + cena v závislosti od hmotnosti! Platba: dobierka


Pri objednávke na dobierku na adresu, je kupujúci povinný prevziať si zásielku, ak adresát bude nezastihnuteľný, zásielka sa uloží na príslušnej pošte, odkiaľ je kupujúci povinný prevziať si zásielku do 7 dní odo dňa oznámania o tejto skutočnosti.


Príklad1: "Objednávate si výrobky v hodnote 35 €. Poplatok za prepravu je zvyčajne 5,10 € s DPH. Ale keď vybraný tovar sa zmestil len do dvoch krabíc tak poplatok je 2x5,10 €, atd. V takom prípade Vás budeme!"


Príklad2: "Objednávate si výrobky v hodnote 97 €. Poplatok za prepravu je zvyčajne 7,50 € s DPH. Ale keď vybraný tovar sa zmestil len do dvoch krabíc tak poplatok je 2x7,50 €, atd. V takom prípade Vás budeme!"


III/2.: Vlastná preprava:


V linke Gabcikovo-Velky Meder-Dunajská Streda a okolie (Gabcíkovo +30km) máme pravidelný rozvoz tovaru zdarma, pri nákupe nad 30 € do 2 pracovných dní.

Komárno a okolie pri nákupe nad 60 € - zdarma do 3 pracovných dní.


III/3.: Osobný odber:


Zadarmo v obchode Burapin každý Pon. - Pia. od 08:00 - do 16:00


O dostupnosti ostatných tovarov sa informujte. V prípade, že z akýchkoľvek príčin nebudeme schopní dodržať uvedené dodacie doby, tak Vás budeme o tom informovať.


IV. Spôsoby platby:


1. Platba dobierkou alebo osobne v obchode (Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005) v hotovosti len v € (Euro).


2. S prevodným príkazom (PP) - do VÚB Banky


Údaje:

Burapin s.r.o., Sídlo:Hlavná 861/54, Gabčíkovo, 930 05, Slovensko, IčO: 48111198, DIč: 2120053870, Ič DPH: SK2120053870 (Spoločnosť je platcom DPH!)
BANKA: VÚB BANKA
IBAN: SK9702000000003490712951
SWIFT: SUBASKBX


POZOR: Variabilný symbol je vždy číslo objednávky! Objednávky posielame len po prijatí sumy na náš účet!


V. Stornovanie objednávky/Reklamačný poriadok:


Vašu objednávku môžete kedykoľvek stornovať bez udania dôvodu. Informujte nás však o tom, pokiaľ je to možné, okamžite ako sa tak rozhodnete.


Reklamačný poriadok:


Predávajúci:        

obch.meno: Burapin s.r.o

                   sídlo: Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005

IČO 48111198 

DIČ: 48111198

IČ DPH: SK2120053870

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

 1. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bol tovar zakúpený vrátane internetového obchodu. Názov a adresa prevádzky:     Burapin s.r.o.,  Gabčíkovo, Hlavná 861/54, 93005

Reklamácie vybavuje: Balázs Vangel, Tel.: +3620 354 3700, E-mail: balazs@burapin.eu

 1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru (faktúru, pokladničný blok)

  Druhy reklamácií a ich vybavenie:

 1. záručná reklamácia
  Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.

 2. reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.
  Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

 3. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi.

 4. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Gavčíkove, dňa: 14.04.2015


VI. Ochrana súkromia:


Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom. Slúžia nám výhradne na rýchle dodanie Vašej objednávky, prípadne ak Vás potrebujeme kontaktovať a overiť si niektoré informácie.


Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a kontaktujte nás.


Prajeme Vám príjemné nakupovanie!